حمایت حزب اسلامی اففانستان از احداث خط لوله گاز در این کشور

حزب اسلامی از بزرگترین سازمانهای مقاومت در افغانستان،اعلام داشت که از احداث خط لوله گاز طبیعی در کشور حمایت میکند

حمایت حزب اسلامی اففانستان از احداث خط لوله گاز در این کشور
تاریخ انتشار 20.12.2010 15:12:11 UTC
به روز شده 20.12.2010 15:12:11 UTC

حزب اسلامی از بزرگترین سازمانهای مقاومت در افغانستان،اعلام داشت که از احداث خط لوله گاز طبیعی در کشور حمایت میکند.

قرارداد ذیربط با احداث خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان و هندوستان، ماه جاری به امضا رسیده بود.

با این پروژه در نظر است که گاز طبیعی ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال داده شود.

سازمان حزب اسلامی به رهبری گلب الدین حکمت یار از نخست وزیران پیشین افغانستان که در موقعیت رقیب طالبان قرار دارد، با اشاره به اینکه از پروژه مورد بحث حمایت میکنند اعلام داشت که به تامین امنیت خط لوله داوطلبانه کمک خواهند کرد.

حمایت حزب اسلامی از پروژه خط لوله گاز طبیعی، بعنوان یک تاکتیک برای آغاز احتمالی مذاکرات صلح در افغانستان ارزیابی میشود.

گفتنی است، نماینده گلب الدین حکمت یار در ماه مارس گذشته با هدف پایان بخشی به جنگ داخلی ده ساله در افغانستان ، با حامد کرزای رئیس دولت اینکشور دیدار و گفتگو کرده بود.